Проект RISE

Програмата за родителство има за цел да им помогне на родителите да научат нови вештини за: – справување со чувствата и однесувањето на детето – воспоставување на правила во домот – подобрување на односот родител-дете – разрешување конфликти – учење на ефикасни начини за одржување дисциплина преку позитивни родителски практики – стекнување поголема самодоверба како […]