Органско оштетување на мозокот

Со помош на одреден тестовен материјал можеме да добиеме тестовни индикации за евентуално органско оштетување на мозокот поради што се препорачуваат понатамошни медицински иследувања.