Психотерапевти

Натка Пачоска – клинички психолог, (ECP) Европски сертифициран-гешталт, семеен и системски психотерапевт, тренер, стручен директор на Институтот, водител на психодијагностичките, едукативните и психоедукативните програми.

Вида Гаврилоска – психолог, семеен и системски психотерапевт, тренер.