Едукатори

Прим. Д-р Славица Гајдаѕис – Кнежевиќ – невропсихијатар, субспецијалист по болести на зависност, (ECP) Европски сертифициран-семеен и системски психотерапевт, директор на Институтот и менаџер на Школата за семејна и системска психотерапија, мастер тренер и супервизор.

Проф д-р Марија Ралева, др.сци, невропсихијатар, субспец. по детска и адолесцентна психијатрија, семеен и системски психотерапевт, мастер тренер и супервизор

Натка Пачоска – клинички психолог, (ECP) Европски сертифициран-гешталт, семеен и системски психотерапевт, тренер, стручен директор на Институтот, водител на психодијагностичките, едукативните и психоедукативните програми.

Вида Гаврилоска – психолог, семеен и системски психотерапевт, тренер.

Почесен член на едукативниот одбор на Школата за семејна и системска психотерапија е:

Доц д-р Невена Чаловска Херцог – др.сци., невропсихијатар, семеен и системски психотерапевт, претседател на Асоцијацијата за системски терапевти и водител на едукативните програми за семејна и системска психотерапија во Србија, основоположник на едукацијата од семејна и системска психотерапија во Македонија, , долгогодишен секретар на Комората на Тренинг институти при ЕФТА (ЕФТА-ТИЦ) и актуелен Генерален секретар на Европската Асоцијација за семејна Терапија (ЕФТА).

Надворешни соработници

Кириаки Полихрони – М.А., C.G.P., Е.А.P., е психолог, системски и семеен психотерапевт и тренер. Таа е специјализирана за атачментот и емоционално фокусирана терапија (EFT) и е меѓународно овластена како терапевт, супервизор и тренер за парови (ICEEFT).

Таа е основач и директор на грчката мрежа на ЕФТ и има долгогодишна позиција во Научниот совет и факултет во Атинскиот институт во Антропос – првиот центар што практикува семејна терапија во Европа. Веќе неколку години, таа обучува и надгледува професионалци за парови и семејна терапија низ цела Грција и Европа.

Кириаки е минат претседател на Европската асоцијација за семејна терапија – ЕФТА (2010-2013) и е член на Здружението уште од неговото основање. Таа одиграла голема улога во вмрежувањето и взаемното учење на обучувачи за семејна терапија во Европа, а во 2016 година и беше доделена награда за извонреден придонес на семејни терапевти во Европа и беше назначена за почесен претседател на Комората за обука на институтите на ЕФТА (EFTA-TIC).

Кириаки е член на Американската академија за семејна терапија (AFTA). Поранешен  потпретседател на националниот огранок на Европската асоцијација на психотерапевти (Е.А.П.). Основач на Грчката асоцијација на системска терапија (ELESYTH). Основачки член на американскиот национален регистар на овластени групни психотерапевти (C.G.P.) и клинички член на Американската асоцијација за групна психотерапија(A.G.P.A.).