Вработени

Натка Пачоска – психолог, гешталт, семеен и системски психотерапевт и специјалист по медицинска психологија

Вида Гаврилоска – психолог, семеен и системски психотерапевт и тренер

Мирјана Цветковиќ – психолог, секретар на институтот