ЕФТ – Терапија фокусирана на емоции

ЕФТ Работилницата претставува основно ниво на обука во ЕФТ која ги учи основните клинички вештини потребни за професионалците на ментално здравје да станат ефективни како специјалисти за терапија со парови и да бидат сертифицирани како EFT-психотерапевти.

Што е ЕФТ и како се разликува од другите пристапи?

Терапијата фокусирана на емоции (ЕФТ) е револуционерен, моќен, емпириски поддржан пристап во терапијата со парови, концептуализиран и објавен од Д-р. Сузан Џонсон и Д-р. Лесли Гринберг во осумдесеттите години на минатиот век и понатаму развиен е од Др. Џонсон.

ЕФТ е интегративен пристап кој ги следи процесите внатре во личноста (фокусот е на интрапсихичкото, на тоа како индивидуите го обработуваат своето искуство, особено клучните емоционални одговори насочени кон приврзаноста), и помеѓу личностите (ги интегрира информациите и ги организира интеракциите во обрасци и циклуси).

Стотина студии покажуваат дека позитивната поврзаност со другите не штити од стрес и ни помага подобро да се справиме со животните предизвици и трауми. Израелските истражувачи известуваат дека личностите кои се во сигурни врски, многу подобро се справуваат со опасностите, отколку оние кои се сами или во несигурни врски. „Сигурните” се помалку анксиозни и имаат помали телесни проблеми кога опасноста ќе помине.

Квалитетот на љубовната врска е исто така значаен фактор за менталното и емоционално здравје. Во нашите најбогати општества, депресијата и анксиозноста добиваат епидемски размери. Непријателските критики на саканата личност и конфликтите со неа, го јакнат сомневањето во самите себе и создаваат чувство на беспомошност, а тоа се типични активатори на депресија. Потребна ни е потврда од нашите сакани. Истражувачите кажуваат дека брачниот стрес десет пати го зголемува ризикот од депресија.

Вообичаените партнерски терапии не ја третираат вознемиреноста или потребата за сигурна приврзаност на паровите. Тие на паровите не им кажуваат како да останат поврзани или како повторно да се соединат. Техниките кои тие ги користат можат да го сопрат конфликтот, но со тоа го решаваат само симптомот, а не и суштината на проблемот. Овие терапии често пати наместо да ја намалат, ја зголемуваат дистанцата помеѓу партнерите, го зајакнуваат стравот од одбивање и напуштање во ситуации кога на луѓето им е потребно да воспостават цврсти врски.

Градењето на стабилна партнерска врска низ сигурно емоционално поврзување на партнерите е крајната цел на ЕФТ.

Во работата со парови за ЕФТ се важни три основни компоненти, кои паровите често ги нарекуваат емоционална присутност:

 • Достапност: Можам ли да допрам до тебе?
 • Респонсивност: Можам ли да се потпрам на тоа дека емоционално ќе ми одговориш?
 • Вклученост: Дали знам дека ќе ме цениш и ќе останеш во моја близина?

Наједноставниот начин ова да се запамети е преку кратенката Д.Р.В (достапност- респонсивност-вклученост) и фразата: “Дали си тука, дали си со мене?”

Ваквата работа на партнерските односи не само што им помага на луѓето да исчекорат од негативната шема, туку креира и очигледно ново чувство за љубовна поврзаност.

Клучните моменти на промена во ЕФТ се моментите на  сигурно  приврзување. Кога паровите еднаш ќе сфатат како да ги соопштат своите потреби и ќе се приближат, секое идно искушение, со кое ќе се соочат, ја прави нивната љубов посилна.

Основни корени на ЕФТ

ЕФТ ги интегрира и на нов начин ги соединува теоретските концепти на:

 1. Системската терапија на Минучин ,
 2. Хуманистичкиот пристап на Роџерс,
 3. Теоријата на афективно врзување на Болби и
 4. Експерименталната терапија на Перлс.

Цели на обуката

Оваа работилница е дизајнирана да ги запознае учесниците со процеси кои им помагаат на паровите да ги реструктуираат негативните интеракции и да создадат моќни, емотивно базирани настани за промена, кои поттикнуваат посигурна врска меѓу партнерите и ги учат како ригидните обрасци на интеракција, да ги променат со емоционални одговори.

Во тек на обуката учесниците ќе се стекнат со основно разбирање за:

 • Целите на ЕФТ,
 • Поврзаноста на теоријата на приврзаност (Attachment) и ЕФТ,
 • Основната проценка во ЕФТ,
 • Трите фази и деветте чекори во ЕФТ,
 • Основните интервенции во ЕФТ,
 • Ангажирањето на повлекувачите и омекнувањето на прогонувачите,
 • Создавање на настани на поврзување за реструктуирање на партнерските интеракции.

Тренинг

Водител на обуката е интернационален, светки познат обучувач и тренер КИРИАКИ ПОЛИХРОНИ, M.A., C.G.P., E.C.P., соработник на основоположникот Сузан Џонсон, брачен и семеен психотерапевт, супервизор на ЕФТ и тренер од Атина, Република Грција, поранешен претседател на Европската асоцијација за семејна терапија (ЕФТА). повеќе…

Работилницата се состои од 28 часа обука, вклучува презентации, видеа со примери, искуствено практикување на вештини, набљудување на сесии на терапија во живо и дискусија на специфични причини, клинички материјал и проблеми.

Кој може да присуствува?

Работилницата е наменета за сите професионалци кои работат или планираат да работат советување со парови, вклучувајќи психолози, психотерапевти, психијатри, социјални работници, педагози, теолози и од други хумани науки; како и студенти апсолвенти на именуваните факултети.

Што ќе научите?

Ќе ја видите брачната болка и потешкотија од перспектива на емоционалната приврзаност (attachment), ќе научите како да им помогнете на партнерите да ги процесираат емоционалните реакции кои ја одржуваат брачната вознемиреност, ќе научите нов облик на важна интеракција и поврзување и надминување на терапевтската безизлезност.

Учесниците се силно охрабрени да ја прочитаат книгата Hold me tight од Susan M. Johnson (Zagrli me cvrsto – српски превод) пред да дојдат на работилницата.

Место на одржување

Тренингот ќе се одржи во просториите на Институт Алтернатива.
повеќе…

Првиот дел од базичното ниво ќе се одржи на:

 • 14 и 15 март 2020 год. со почеток од 9 часот.

Вториот дел од базичното ниво ќе се оджи на:

 • 11 и 12 април 2020 год со почеток од 9 часот.

Котизација

Уплатата се врши во денарска противредност: 100€ (6150ден.), 200€ (12300ден), 120€ (7380ден.), 240€ (14750ден.), 130€ (7990ден.), 260€ (15980ден.), 220€ (13530ден.) и 180€ (11060ден.).

Податоци за уплата

Назив и седиште на примачот: Институт за брак, семејство и системска пракса ,,Aлтернатива”,

Банка на примачот: Комерцијална банка,

Трансакциска сметка: 300000002948448,

Износ: XXXX денари за уплата до ХХ.ХХ.ХХХХ,

Цел на дознака: за работилница – ЕФТ Терапија фокусирана на емоции

Регистрација

За учество на работилницата можете да се регистрирате на следниов линк: кликни тука

За добивање на сертификат потребно е задолжително присуство на сите работилници, односно учесникот да биде присутен на првиот и на вториот дел од базичното ниво на ЕФТ.

Книги и дополнителна литература

1) Johnson, S., Bradley, B., Furrow, J., Lee, A., Palmer, G.,Tilley, D., & Woolley, S. R., (2005). Becoming an EFT therapist: The workbook. New York: Brunner-Routledge.

2) Johnson, S. M (2004). The practice of emotionally focused couple therapy: Creating connections. New York: Brunner-Routledge.

3) Johnson, S.M. and V. Whiffen (2003). Attachment Processes in Couples and Families. New York: GuilfordPress.

4) Johnson, S.M. (2002). Emotionally Focused Couple Therapy with Trauma Survivors: Strengthening Attachment Bonds. Guilford Press.

5) Johnson, S.M., & Greenberg, L.S. (1994). The heart of the matter: Perspectives on emotion in marital therapy. New York: Brunner Mazel

Запознајте ги

основачот на ЕФТ Д-р. Сузан Џонсон

и тренерот на обуката Кириаки Полихрони: