Што се лекува со психотерапија?

Психотерапијата е терапија на избор или практичка терапија, заедно со други видови терапија (на пр. фармакотерапија т.е. терапија со лекови) при појава на следните тешкотии или растројства (р-р):

 • Состојби на страв и анксиозност
 • Фобични р-р: агорафобија, мизофобија, висинофобија, социјална фобија и други фобични растројства
 • Опсесивни (присилни) мисли, ритуали и делувања (компулсивни р-р)
 • Хипохондриски р-р
 • Психосоматски р-р
 • Реакција на тагување и депресија
 • Биполарни р-р
 • Со стрес поврзани р-р
 • ПТСР – пост траума стресно р-р
 • Р-р на прилагодување
 • Р-р во исхраната
 • Р-р во сонот
 • Психотични р-р
 • Разни форми на р-р во личноста
 • Сексуални дисфункционалности

Психотерапијата исто така се применува при:

 • подготовка на пациенти за операција или друг вид хируршка интервенција;
 • подготовка и во тек на долготрајни терапии кај хронично болните лица,
 • подготовка на бремени жени за породување
 • подготовка при постапка на вештачко оплодување
 • подготовка на партнери за посвојување и др.

Психотерапијата е терапија на апсолутен избор при:

 • Криза и конфликти во партнерските и /или брачни односи,
 • Подготовка на партнери за брак
 • Подготовка за родителство и учење на родителски вештини
 • Работа со партнери пред, во тек и постразводно, со особен акцент на функционално родителство
 • Проблеми во учењето
 • Проблеми на професионално поле или потреба за поголем професионален успех,
 • Семејни потешкотии, кризи и проблеми
 • Други проблеми во интерперсоналните релации